Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Koniec roku 2018 to czas, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Krasnymstawie zrealizowało kolejne zadanie inwestycyjne, wchodzące w skład
Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, obejmujące zakup sprzętu,
niezbędnego do obsługi realizowanego przedsięwzięcia, tj.:

  • samochodu ciężarowego (typu wywrotka) - marki SCANIA
  • oraz koparko-ładowarki (wraz z osprzętem) – marki CASE CONSTRUCTION


Sprzęt zakupiony został  dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1.-Koparka-Mobile.JPG - 24,16 kB  2.-Koparka-Mobile.JPG - 27,38 kB  3.-Koparka-Mobile.JPG - 24,89 kB
 4.SCANIA Mobile  5.SCANIA Mobile  6. SCANIA Mobile