Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego Zetor 7340 - pługu odśnieżnego łamanego” o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 17.01.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.01.2019 godz. 10:15       
Zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]