Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 04.01.2019., godz. 11:00
Termin otwarcia  ofert - 04.01.2019., godz. 11:15
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.12.2018  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]