Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu !

Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją.
Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odczujemy
wszyscy. Chodzi o zwiększenie opłat za wywóz odpadów pochodzących od
mieszkańców i firm działających w naszym Mieście. Warto podkreślić, że problem
ten dotknął nie tylko nas, ale zdecydowaną większość gmin oraz miast Polski.

Musimy wszyscy uświadomić sobie, że z roku na rok "produkujemy" coraz więcej
odpadów, a w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty ich wywozu i utylizacji. 
Drożeje paliwo używane do ich transportu, a także energia elektryczna.
Największym obciążeniem dla samorządu, na którym spoczywa obowiązek
utrzymania porządku w naszym mieście, jest jednak opłata środowiskowa
przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego m.in. za przyjęcie naszych odpadów
na składowisko. Jej stawka w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, a już
wkrótce będzie czterokrotnie wyższa. W 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła
za tonę odpadów niewiele ponad 74 zł, od stycznia 2019 roku będzie to 170 zł,
a w 2020 roku aż 270 zł.

Pomino tych niesprzyjających okoliczności podjęto działania w celu ograniczenia
do niezbędnego minimum kosztów wywozu śmieci. W konsekwencji stawki 
zaproponowane mieszkańcom podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Krasnystaw
oraz przedstawione w ostatnim czasie przedsiębiorcom ulegną zmniejszeniu, a
władze 
Miasta zrobią wszystko by konieczne podwyżki były dla Państwa jak
najmniej szkodliwe.

Samorząd Miasta Krasnystaw