Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg
nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
oraz maszyn i urządzeń dla PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2019 r.".
[szczegóły]

Termin składania ofert - 13.12.2018 r. godz.10.00

Termin otwarcia ofert - 13.12.2018 r. godz. 10.15

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7.12.2018 r. [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]