Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg
w formie zapytania ofertowego na "Dostawę saochodu dostawczego typu furgon dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnystawie".
[Dokumentacja przetargowa]

Teremin składania ofert - 20.08.2018 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert - 20.08.2018 r. godz. 11.15

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.08.2018 r.

UWAGA:
Zmiana terminu skłdania ofert:

Nowy termin składania ofert: 23.08.2018 r. godz. 11.00
Nowy termin otwarcia ofert:   23.08.2018 r. godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert: [szczegóły]

Inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]