Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

O dnia 1.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie wprowadziło dla odbiorców usług indywidualne rachunki
bankowe w ramach identyfikacji płatności masowych.
Numer konta bankowego zamieszczony na stronie PGK Krasnystaw i BIP jest
numerem konta podstawowego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez odbiorców
naszych usług jest numerem bezpośrednim klienta, który jest niezbędny do rozliczeń
tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego
automatycznie rozliczane są należności z zapłatą dokonywaną przez odbiorców
naszych usług.
Takie nowoczesne rozwiązania znacznie ułatwiają i przyspieszają prace jednocześnie
obniżając koszty. Są one stosowane w firmach świadczących usługi dla dużej ilości
odbiorców.