Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Dostawa koparko – ładowarki oraz pojazdu ciężarowego w ramach Projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie. [szczegóły]

Termin składania ofert:     12.07.2018 r. godz. 10:00. - Nieaktualny 
Termin otwarcia ofert:      12.07.2018 r. godz. 10:15  - Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 18.07.2018 godz  9:00. - Aktualny
Otwarcie ofert: godz. 9:15

Informacja z otwarcia ofert
[szczegóły] 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania [szczegóły]