Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie
sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy
Szymonowicza w Krasnymstawie". Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 16.07.2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2018 r. godz. 10.15

Dokumenty przetargowe [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]