Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie" .Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:     6.06.2018 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:      6.06.2018 r. godz. 9:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]