Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infrmuje, że
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.16.2018.PW
z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Krasnystaw na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 r.

[Decyzja]