Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”.

Termin sładania ofert:  29.11.2017 do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:  29.11.2017 do godz. 11:10.
[szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.11.2017  [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]