Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na zadanie "Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za
pomocą skrapiarki przewoźnej lub remonterana ulicach Miasta Krasnystaw"
.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składani ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.15

[szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.10.2017 r. [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [szczegóły]