Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół‚ka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw uchwałą Nr XX/158/2008 z dnia 11.07.2008 r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na terenie Miasta Krasnystaw.

Taryfa obowiązuje od dnia 1.09.2008 r. do dnia 31.08.2009 r.