Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Projekt "Uporzą…dkowanie gospodarki wodno-ś›ciekowej doliny rzeki Wieprz"€ został zrealizowany dzię™ki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość‡ dofinansowania wyniosł‚a 4 420 311,20 PLN co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych cał‚ego projektu, który zamknął się kwotą 5 922 174,27 PLN.

Aby zapewnić możliwość‡ podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jak największej liczbie mieszkańców Miasto Krasnystaw przekazało dodatkową kwotę 650 642,20 PLN na roboty dodatkowe związane z budową nowych odcinków sieci (nie ujętych w pierwotnym projekcie technicznym) i instalację niezbędnych urządzeń. W związku z tym wartość‡ całej inwestycji wyniosła 6 572 816,47 PLN. Przedmiotem zrealizowanego projektu była rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o trzy odcinki, kluczowe dla ochrony wód Wieprza i Żółkiewki oraz zasobów miejskiego ujęcia wody pitnej, są to: ul. Lwowska i ul. Grobla (I odcinek), ul. Sikorskiego i ul. Cegielniana oraz ul. Lwowska (II odcinek).

W ramach projektu powstało 10 557,90 mb sieci kanalizacyjnej, 10 przepompowni oraz nowoczesnym systemem monitoringu pracy całej sieci. Wszystkie rozwiązania techniczne dopasowane zostały do indywidualnych warunków lokalizacyjnych.